لینک های ضروری
محمد‌رضا هوشمند اصل

محمد‌رضا هوشمند اصل

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۱۱۳۸۴دانشگاه مسکوعلوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه تهرانریاضی محض
کارشناسی۱۳۶۶۱۳۷۱دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس بخش علوم کامپیوتر
1396-دانشگاه یزدعضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
13911393دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده ریاضی
13881391دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر
13861388دانشگاه یزدمعاون امور پژوهش و فناوری اطلاعات
13851386دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: نظریه محاسبات، مبانی نظریه محاسبه، مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها، ریاضیات گسسته، نظریه گراف، نظریه اطلاع، زبان‌های برنامه‌سازی، مبانی كامپیوتر و برنامه‌سازی، ساختمان داده‌ها، جبرخطی عددی، ریاضی عمومی ۱، ۲، ۳، معادلات دیفرانسیل
کارشناسی ارشد: نظریه علوم كامپیوتر، نرم‌افزار ریاضی پیشرفته، روش‌های عددی در ریاضیات مالی، مباحثی در محاسبات علمی
دکتری: نظریه پیشرفته گراف، محاسبات نرم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
محاسبات علمی
نظریه اطلاع
حسابان کسری
آنالیز موجک

اطلاعات تماس

hooshmandasl [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hooshmandasl/ ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۳
31232690 38210695