لینک های ضروری
حسن حسینی‌نسب

حسن حسینی‌نسب

استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه باث انگلستانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۶۹دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13881391دانشگاه یزددبیر هیئت ممیزه
13861388پارک علم و فناوری یزدرییس پارک علم و فناوری یزد
13851386دانشگاه یزدمعاون اداری مالی دانشگاه
13821384دانشگاه یزدرییس دانشکده صنایع
13751377دانشگاه یزدقائم‌مقام معاون اداری مالی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های ساخت و تولید پیشرفته (دکتری)
برنامه‌ریزی استراتژیک (دکتری- کارشناسی ارشد)
طراحی سیستم‌های تولیدی (کارشناسی ارشد)
طراحی سیستم‌های صنعتی (کارشناسی ارشد)
نگهداری و تعمیرات (کارشناسی)
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی تولید (کارشناسی)
طراحی ایجاد (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سیستم‌های تولیدی
برنامه‌ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات
برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت استراتژیک

اطلاعات تماس

hhn [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hosseininasab ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۸
31232407 38211792