دسترسی سریع
حسن حسینی‌نسب

حسن حسینی‌نسب

استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۸۱۳۸۱دانشگاه باث انگلستانمهندسی صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۶۷۱۳۶۹دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایع
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13881391دانشگاه یزددبیر هیئت ممیزه
13861388پارک علم و فناوری یزدرییس پارک علم و فناوری یزد
13851386دانشگاه یزدمعاون اداری مالی دانشگاه
13821384دانشگاه یزدرییس دانشکده صنایع
13751377دانشگاه یزدقائم‌مقام معاون اداری مالی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های ساخت و تولید پیشرفته (دکتری)
برنامه‌ریزی استراتژیک (دکتری- کارشناسی ارشد)
طراحی سیستم‌های تولیدی (کارشناسی ارشد)
طراحی سیستم‌های صنعتی (کارشناسی ارشد)
نگهداری و تعمیرات (کارشناسی)
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی تولید (کارشناسی)
طراحی ایجاد (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
طراحي سيستم هاتوليدي و صنعتي، برنامه ريزي بلند مدت و كوتاه مدت، دايناميك
انرژي هاي نو ، مدريت كمي و كيفي،پروژه بازاريابي و نمونه گيري
زمانبندي، زنجيره تامين، مكان يابي و مسير يابي و بهينه يابي، سيستم هاي خبره و توليدي پيشرفته
روشهاي حل مسائل اعم از هيورستيك، متا هيوريستيك و دقيق- احتمالي و فازي و چند هدفه - چند معياره

اطلاعات تماس

hhn [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hosseininasab ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۸
31232407 38211792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 21)