دسترسی سریع
حسن حسینی‌نسب
استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

1. برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه يزد (1395/10/06)

2. طراج مدل رياضي تخصيص بهينه بودجه بارويكردmadm در شركت توزيع برق استان يزد (1393/07/07)

3. تحليل و تدوين استراتژي هاي پژوهشي سه ساله كلان و عملياتي سنگ آهن مركزي ايران (1391/10/16)