لینک های ضروری
حمید سپهر

حمید سپهر

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه برونل انگلستانیادگیری انسان‌ها
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه برونل انگلستانکارشناسی ارشد در تعلیم و تربیت
کارشناسی۱۳۴۹۱۳۵۳دانشگاه ساسکس انگلستانمهندسی برق و سیستم‌ها

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13841386دانشگاه یزدمدیر گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی
13771382بهزیستیمدیر کل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزیستی کشور

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های یادگیری
اختلال‌های یادگیری
روش‌های تدریس
آموزش بزرگسالان
تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
یادگیری
اختلال‌ها و مشکلات یادگیری
روش‌های تدریس
رفاه و حقوق کودکان
کودکان با نیازهای ویژه

اطلاعات تماس

hsepehr [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/hsepehr
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232122 38210310