دسترسی سریع
حمید سپهر

حمید سپهر

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۰۱۳۷۳دانشگاه برونل انگلستانیادگیری انسان‌ها
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۰دانشگاه برونل انگلستانکارشناسی ارشد در تعلیم و تربیت
کارشناسی۱۳۴۹۱۳۵۳دانشگاه ساسکس انگلستانمهندسی برق و سیستم‌ها

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13841386دانشگاه یزدمدیر گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی
13771382بهزیستیمدیر کل دفتر امور شبه خانواده سازمان بهزیستی کشور

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های یادگیری
اختلال‌های یادگیری
روش‌های تدریس
آموزش بزرگسالان
تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

hsepehr [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hsepehr/fa ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232122 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )