دسترسی سریع
حکیمه زارع

حکیمه زارع

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه صنعتی شریفعلوم و فناوری نانو
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه تربیت مدرسنانوفناوری
کارشناسی۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه یزدفیزیک حالت جامد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی پردیس مهریز

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک‌های پایه
مکانیک تحلیلی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كاربرد، ساخت و بررسي خواص فيزيكي نانومواد
فيزيك سطح
تحليل نظري و شبيه سازي نانومواد و كاربردهاي آن
كاربرد، ساخت و بررسي خواص فيزيكي نيمرساناها

اطلاعات تماس

hzare [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hzare/fa ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232792 38200132