دسترسی سریع
ایمان رحیمی‌پور

ایمان رحیمی‌پور

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901396دانشگاه تربیت مدرسحقوق کیفری و جرم‌شناسی
کارشناسی ارشد13861389دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم‌شناسی
کارشناسی13821386دانشگاه قمحقوق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-پردیس مهریزمشاور برنامه‌ریزی آموزشی رشته حقوق
1398-پردیس مهریزمدیر گروه حقوق
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه ورزش کارکنان دانشگاه
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی و ارتباطات مشترک بین دانشگاه و دادگستری کل استان
1399-دانشگاه یزدعضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه و رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی آن
1399-دانشگاه یزدعضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی
13991400دانشگاه یزدسرپرست حوزه مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
13951397دانشگاه آزاد اسلامی کابلمدیر گروه حقوق جزا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

iman.rahimipoor [at] yazd.ac.ir
دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
31232559
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )