دسترسی سریع
ایمان رحیمی‌پور
استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق

1. «تبيين سياست كاهش آسيب از منظر اصول فقه»

ايمان رحيمي پور, محمد جعفر حبيب زاده, جليل اميدي (1397)، پژوهش حقوق كيفري، 6(22)، 141-170 (شماره: 25733) (10.22054/jclr.2018.10834.1189)