لینک های ضروری
محمد‌علی ایرانمنش

محمد‌علی ایرانمنش

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضی محض جبر
کارشناسی ارشد۱۳۷۱۱۳۷۳دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضی محض جبر
کارشناسی۱۳۶۵۱۳۷۰دانشگاه شیرازدبیری ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971398دانشگاه یزدمعاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

iranmanesh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/iranmanesh ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹
31232184 38210695