دسترسی سریع
محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی

محمد‌حسین ایران‌نژاد پاریزی

استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۹دانشگاه تهرانجنگلداری- تنوع زیستی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۴دانشگاه تربیت مدرساکولوژی جنگل
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانجنگلداری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه
13981400دانشگاه یزدعضو کانون تفکر گردشگری
13971399دانشگاه‌ یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های آزاد استان
13961398دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی اکولوژی مناطق خشک و بیابانی
13811396دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی اکولوژی مناطق خشک و بیابانی
13911393دانشگاه یزدمدیر گروه محیط زیست
13881389دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13811388دانشگاه یزدمعاون پژوهشی پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تنوع زیستی اکوسیستم‌های جنگلی (ارشد)
مدیریت تنوع زیستی (ارشد)
مدیریت مهره‌داران و مناطق حفاظت شده (ارشد)
اکوتوریسم (کارشناسی)
فضای سبز شهری (کارشناسی)
اکولوژی (کارشناسی)
پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده (کارشناسی)
درخت‌شناسی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
برنامه ريزي اكوتوريسم و طراحي فضاي سبز و گردشگاهها (اكوپارك يزد. در دست انجام)
طرح مديريت مناطق حفاظت شده (منطقه حفاظت شده و پارك ملي سياهكوه و پناهگاه حيات وحش شيركوه در دست انجام)
برنامه ريزي و مديريت مناطق حفاظت شده خصوصي(قرق هاي اختصاصي)
حفاظت مشاركتي (طرح هاي تكثير و پرورش حيات وحش و سمن هاي محيط زيست)

اطلاعات تماس

irannezhad [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/irannezhad ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست، اتاق ۲۲۷
31233231 38210312
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)