دسترسی سریع
تقی جباری‌فر

تقی جباری‌فر

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت آموزشی
روش‌ها و فنون تدریس
روش‌های مدرن تدریس
سنجش و اندازه‌گیری
ارزشیابی تحصیلی
نظارت در آموزش و پرورش
متون زبان روان‌شناسی
متون زبان برنامه‌ریزی
متون زبان مدیریت کارورزی در سازمان‌ها
پیشرفت تحصیلی در دوره ارشد

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

jabarifar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jabarifar ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232946
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)