دسترسی سریع
حسین جهان تیغ

حسین جهان تیغ

استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۰دانشگاه مالایا مالزیادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه علامه طباطباییزبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی۱۳۷۷۱۳۸۱دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبیات انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نمایش‌نامه
داستان کوتاه
شعر انگلیسی
ادبیات جهان
درآمدی بر ادبیات ۱، ۲

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ادبيات پسا استعماري
مطالعات فرهنگي و هويت
مطالعات فيلم و سينما

اطلاعات تماس

hjahan [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hjahan ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233983 38212788
اتاق مجازی