دسترسی سریع
فاطمه جهانبانی اردکانی

فاطمه جهانبانی اردکانی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیر کبیرمهندسی برق (قدرت)
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه صنعتی امیر کبیرقدرت (مدیریت انرژی)
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق- قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه
13961398دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده مهندسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بازار برق (تحصیلات تکمیلی)
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ و ۲
مبانی مهندسی برق
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
ماشین های الکتریکی 2

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مسائل مرتبط با منابع انرژي تجديدپذير
بهينه سازي در سيستم هاي قدرت
مسائل برنامه ريزي و بهره برداري در سيستم هاي قدرت
شبكه هاي هوشمند و بازار برق

اطلاعات تماس

jahanbani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jahanbani ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۰
31232380 38200144
اتاق مجازی