لینک های ضروری
فاطمه جهانبانی اردکانی

فاطمه جهانبانی اردکانی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه صنعتی امیر کبیرقدرت
کارشناسی ارشد۱۳۸۶۱۳۸۹دانشگاه صنعتی امیر کبیرقدرت (مدیریت انرژی)
کارشناسی۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق- قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-پردیس آزادی دانشگاه یزددبیر شورای تخصصی گروه‌های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه
13961398دانشگاه یزدمعاون آموزشی دانشکده مهندسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بازار برق (تحصیلات تکمیلی)
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ و ۲
مبانی مهندسی برق
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت
انرژی‌های تجدیدپذیر
شبکه هوشمند/ خانه هوشمند
بازار برق
بهینه‌سازی در سیستم‌های قدرت

اطلاعات تماس

jahanbani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jahanbani ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۰
31232380 38200144