دسترسی سریع
امیر جهانگرد رفسنجانی

امیر جهانگرد رفسنجانی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۳دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه شهید بهشتیمهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس بخش مهندسی نرم‌افزار
1399-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر شهر هوشمند
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1399-دانشگاه یزدعضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری استان
13971399دانشگاه یزددبیر و عضو کانون تفکر شهر هوشمند
1397-پارک علم و فناوری یزدمدیریت پردیس فناوری اطلاعات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آزمون نرم افزار
ساختمان داده‌ها
آزمایشگاه پایگاه داده
مهندسی اینترنت
امنیت پایگاه داده
پایگاه داده

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
علم داده و داده‌كاوي
شهر هوشمند
آزمون نرم‌افزار

اطلاعات تماس

jahangard [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jahangard ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷
31232362 38200145
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 4)