لینک های ضروری
امیر جهانگرد رفسنجانی

امیر جهانگرد رفسنجانی

استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۵۱۳۹۳دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۸۲۱۳۸۴دانشگاه صنعتی شریفمهندسی کامپیوتر
کارشناسی۱۳۷۸۱۳۸۲دانشگاه شهید بهشتیمهندسی کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1397-پارک علم و فناوری یزدمدیریت پردیس فناوری اطلاعات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آزمون نرم افزار
ساختمان داده‌ها
آزمایشگاه پایگاه داده
مهندسی اینترنت
امنیت پایگاه داده
پایگاه داده

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
آزمون نرم‌افزار
پایگاه داده‌ها
داده کاوی و کلان داده
مهندسی وب

اطلاعات تماس

jahangard [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/jahangard
https://pws.yazd.ac.ir/jahangard ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷
31232362 38200145