دسترسی سریع
امیر جهانگرد رفسنجانی
استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار

1. پژوهش، مطالعات و راه اندازي پورتال داده هاي آزاد شهرداري يزد (1399/04/28)

2. مطالعه، تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي پيشران شهرداري در تحقق شهر هوشمند (1398/10/10)

3. طراحي و پياده سازي سامانه تحت وب پايش آب و انرژي دانشگاه (پاوا) (1395/08/15)