لینک های ضروری
ید‌الله جلالی پندری

ید‌الله جلالی پندری

استاد، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه تهرانزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۸دانشگاه تهرانزبان و ادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۶۰۱۳۶۴دانشگاه تهرانزبان و ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1390-دانشگاه اصفهانعضو قطب علمی عرفان دانشگاه اصفهان
1390-فرهنگستان زبان و ادب فارسیعضو وابسته
13881393دانشگاه یزدعضو کمیته منتخب ترفیع
13871391دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه
13861390دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
13821388دانشگاه یزدعضوکمیسون موارد خاص
13801385دانشگاه کرمانعضو هیئت ممیزه دانشگاه‌های جنوب شرق
13771381دانشگاه یزدمدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نقد ادبی
ادبیات معاصر ایران

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ادبیات معاصر ایران
نقد ادبی

اطلاعات تماس

jalali [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jalali ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232149 38212788