لینک های ضروری
محمد‌مهدی جلیلی بهابادی

محمد‌مهدی جلیلی بهابادی

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
کارشناسی۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه صنعتی شریفمهندسی مکانیک طراحی جامدات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدرئیس بخش دینامیک و کنترل
13921395دانشگاه یزدرییس کتابخانه مرکزی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
دینامیک
طراحی اجزا
مقاومت مصالح
ارتعاشات
ریاضیات مهندسی
دینامیک خودرو
آنالیز مودال
ارتعاشات غیرخطی
سیستم‌های دینامیکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
دینامیک ارتعاشات
مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی

اطلاعات تماس

jalili [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jalili ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
31233023 38212781