دسترسی سریع
سید رضا جوادیان

سید رضا جوادیان

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۲علوم بهزیستی و توانبخشیمددکاری اجتماعی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۱علوم بهزیستی و توانبخشیمددکاری اجتماعی
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷علوم بهزیستی و توانبخشیمددکاری اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13981401دانشگاه یزددبیر و عضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13971401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور
13931396دانشگاه یزدمدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی
13871390مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی اصفهانمدیر گروه
13861388دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرمعاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی
13771379سازمان بهزیستی استان اصفهانسرپرست اداره بهزیستی شهرستان کوهپایه
1397-دانشگاه یزدمدیرگروه پژوهشی سلامت اجتماعی
1391-انجمن مددکاران اجتماعی ایرانمسؤول استان یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
توانبخشی گروه‌های خاص مشاوره توانبخشی (کارشناسی ارشد)
جمعیت‌شناسی سالخوردگی (کارشناسی ارشد)
سرپرستی در مددکاری اجتماعی (کارشناسی ارشد)
نظریه‌های مددکاری اجتماعی (کارشناسی ارشد)
مددکاری فردی، گروهی و جامعه‌ای
کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی
سیاست‌های رفاهی و تامین اجتماعی
مدیریت موسسات رفاهی
خانواده و خویشاوندی
اصول تعاونی‌ها و سیر تحول
روش تحقیق عملی
مبانی مددکاری اجتماعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مددكاري اجتماعي
آسيب هاي اجتماعي
سلامت اجتماعي
توانمندسازي

اطلاعات تماس

javadian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/javadian ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۰۲
31232549 38210643
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 6)