دسترسی سریع
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

استاد، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه بروکسلعلوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحولات نظری در روابط بین‌الملل، جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی
تئوری‌های روابط بین‌الملل
نقد و ارزیابی تئوری‌های روابط بین‌الملل

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

dehghani [at] yazd.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه روابط بین‌الملل
31233575
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )