لینک های ضروری
سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

استاد، گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه بروکسلعلوم سیاسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تحولات نظری در روابط بین‌الملل، جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی
تئوری‌های روابط بین‌الملل
نقد و ارزیابی تئوری‌های روابط بین‌الملل

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران
تاثیر جهانی‌شدن فرهنگ بر امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس
دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات تماس

dehghani [at] yazd.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه روابط بین‌الملل
31233575 38210310