لینک های ضروری
جمال زارع‌پور احمدآبادی

جمال زارع‌پور احمدآبادی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911396دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد13851388دانشگاه شهید بهشتیعلوم کامپیوتر
کارشناسی13811385دانشگاه یزدعلوم کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
ساختارهای داده‌
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
کامپایلر
سیستم‌های عامل
هوش مصنوعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
یادگیری ماشین
پنهان‌سازی اطلاعات
رمزنگاری
محاسبات نرم

اطلاعات تماس

zarepourjamal [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/jzarepour
https://pws.yazd.ac.ir/jzarepour/ ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31233891 38210695