دسترسی سریع
جمال زارع‌پور احمدآبادی

جمال زارع‌پور احمدآبادی

استادیار، دانشکده علوم ریاضی - بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911396دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد13851388دانشگاه شهید بهشتیعلوم کامپیوتر
کارشناسی13811385دانشگاه یزدعلوم کامپیوتر

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها
ساختارهای داده‌
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها
کامپایلر
سیستم‌های عامل
هوش مصنوعی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
يادگيري ماشين
پنهان سازي اطلاعات
محاسبات نرم
رمزنگاري

اطلاعات تماس

zarepourjamal [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/jzarepour/ ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
31232183 38210695
اتاق مجازی