دسترسی سریع
حمید کبیری شاه‌آباد

حمید کبیری شاه‌آباد

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۹۲۱۳۹۷دانشگاه تربیت مدرس تهرانحقوق خصوصی
کارشناسی ارشد۱۳۹۰۱۳۹۲دانشگاه تربیت مدرس تهرانحقوق خصوصی
کارشناسی۱۳۸۵1390دانشگاه یزدفقه و حقوق اسلامی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدعضو شورای انضباطی تجدیدنظر دانشجویان
13991402دانشگاه یزدرئیس بخش حقوق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ادله اثبات دعوی
حقوق مالکیت فکری
حقوق تجارت ا تا 4
حقوق مدنی 1 تا 8
حقوق تجارت الکترونیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حقوق وثيقه
حقوق قراردادها
حقوق رقابت
حقوق مالكيت فكري

اطلاعات تماس

h.kabiri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hamidkabiri ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 1)