دسترسی سریع
محمد‌کاظم کهدویی

محمد‌کاظم کهدویی

استاد، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۶۹۱۳۷۵دانشگاه تهرانادبیات فارسی
کارشناسی ارشد۱۳۶۶۱۳۶۹دانشگاه تربیت مدرسادبیات فارسی
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۶دانشسرای عالی یزدادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13901392وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاستاد اعزامی به دانشگاه شانگ‌های چین
13851388دانشگاه یزدرییس دانشکده ادبیات
13821385سازمان مطالعات اسلامیرایزن فرهنگی ایران در افغانستان
13791382دانشگاه پیام نوررییس دانشگاه پیام نور منطقه ۴ کشور
13761379دانشگاه یزدرییس کتابخانه مرکزی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

kahdouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۵
31234133 31234133
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 2)