لینک های ضروری
مهدی کلانتر

مهدی کلانتر

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه لیون فرانسهمهندسی مواد (ساخت، ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت‌ها)
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۱دانشگاه صنعتی اصفهانشناسایی و انتخاب مواد مهندسی
کارشناسی۱۳۶۳۱۳۶۷دانشگاه علم و صنعت ایرانمتالورژی استخراجی- تولید فلزات غیر آهنی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13791395دانشگاه یزدنماینده دانشگاه یزد و پارک علم و فن‌آوری در خوشه کاشی و کانون سرامیک ایران
13881394دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی معدن (مرکز تحقیقات مهندسی)
13861387دانشگاه یزدمسئول راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مشترک
13811385دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی مواد متالورژی صنعتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
متالورژی پودر
مواد پیشرفته
شیمی فیزیک
ترمو‌دینامیک ۱، ۲ و پیشرفته
کامپوزیت‌ها
دیرگداز‌ها
زبان تخصصی
خواص سرامیک ها
فرآیند های قبل از پخت سرامیک ها
مواد مرکب
سرامیک های مهندسی اکسیدی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
متالورژی پودر
پوشش‌های سرامیکی
نانو و میکروکامپوزیت‌ها بر پایه فلز و سرامیک
بیومتریال های (مهندسی بافت استخوانی و مواد دندانی)
سرامیک های مهندسی و پیشرفته

اطلاعات تماس

mkalantar [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mkalantar ساختمان 3 پردیس فنی و مهندسی، اتاق ۳۲۷
31232608 38210995