دسترسی سریع
مهدی کلانتر
دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی

1. جهت گيري الهي فرهنگي در دروس مقطع كارشناسي رشته مهندسي متالورژي (1397/07/21)

2. كاربردهاي بالقوه نانوفنآوري در سيستم توزيع و انتقال نيروي برق (1392/02/12)