دسترسی سریع
محمد کمالوند

محمد کمالوند

دانشیار، دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۸۸دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۰۱۳۸۲دانشگاه صنعتی اصفهانشیمی فیزیک
کارشناسی۱۳۷۵۱۳۸۰دانشگاه صنعتی مالک اشترشیمی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های پیام‌نور استان
13871401دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ترموديناميک شيميايی جامدات (دکتری)
ترموديناميک آماری ۲ (دکتری)
ترموديناميک آماری ۱ (کارشناسی ارشد)
شیمی فیزیک پيشرفته (کارشناسی ارشد)
شیمی فیزیک مهندسی نساجی (کارشناسی)
شیمی فیزیک ۲ (کارشناسی)
شیمی فیزیک ۱ (کارشناسی)
شیمی عمومی (کارشناسی)

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
شبيه سازي ديناميك مولكولي
نانوسيالات
سيالات محدود شده

اطلاعات تماس

kamalvand [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/kamalvand ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
38212641 38210644
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 7)