دسترسی سریع
سید مهدی کرباسی

سید مهدی کرباسی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۵۳۱۳۵۷دانشگاه سالفورد انگلستانریاضیات کاربردی (کنترل)
کارشناسی ارشد۱۳۴۸۱۳۴۹دانشگاه نیوکاسل انگلستانریاضیات مهندسی
کارشناسی۱۳۴۵۱۳۴۸دانشگاه نیوکاسل انگلستانمهندسی برق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
كنترل
جبر خطي عددي
آناليز عددي
رياضيات مهندسي

اطلاعات تماس

smkarbassi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/smkarbassi ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۶
31232697 38210695
اتاق مجازی