دسترسی سریع
فریبا کارگران

فریبا کارگران

استادیار، گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۸۷دانشگاه سالزبورگ اتریشتکتونیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۸۰دانشگاه خوارزمیزمین‌شناسی اقتصادی
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه فردوسی مشهدزمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین‌شناسی فیزیکی
ژئومورفولوژی
فتوژئولوژی
سایزموتکتونیک
زمین‌شناسی اقتصادی
زمین‌شناسی صحرایی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تكتونيك
مهندسي
آب و هوا

اطلاعات تماس

fkargaran [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/fkargaran ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31232653 ۳۸۲۱۱۲۷۹
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 8)