دسترسی سریع
یاسر کریمی

یاسر کریمی

استادیار، دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد13871389دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی13831387دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق - قدرت

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدارهای الکتریکی 2
الکترونیک صنعتی
طراحی مبدل‌های الکترونیک قدرت

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

karimiyaser [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/karimiyaser/fa/ ساختمان پردیس فنی و مهندسی ‍۱، اتاق ۲۰۶
۳۱۲۳۳۸۱۴
اتاق مجازی