دسترسی سریع
محمدمهدی خبیری

محمدمهدی خبیری

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۷دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران-راه وترابری
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۸دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران-راه وترابری
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه یزدمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1396-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
13941399دانشگاه یزدعضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
13931397دانشگاه یزدمسئول آزمایشگاه(قیروآسفالت-روسازی پیشرفته)
13871391دانشگاه ولیعصر -رفسنجانمدیر گروه عمران-رئیس دانشکده فنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روسازی راه
آزمایشگاه روسازی، قیر و آسفالت
طراحی روسازی پیشرفته
مدیریت و نگهداری راه و روسازی
ایمنی ترافیک

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بهسازي و مقاوم سازي خاك بستر و مصالح شني(نظير اصلاح بسترهاي ماسه‌اي)
مصالح،تحليل، طراحي و مديريت نگهداري روسازي
بهره‌وري ماشين آلات ساختماني و راهسازي
ايمني ترافيك با رويكرد مرتبط با روسازي

اطلاعات تماس

mkhabiri [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mkhabiri ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232479 38200135
اتاق مجازی