لینک های ضروری
حسن خادمی زارع

حسن خادمی زارع

استاد، گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی صنايع
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنايع
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۳دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی صنايع

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1395-دانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس فنی و مهندسی
13951398دانشگاه یزدرئیس بخش بهینه سازی سیستم
13901392دانشگاه یزدمدیر دفتر نظارت و ارزیابی
13851392دانشگاه یزدمشاور برنامه‌ریزی رییس دانشگاه
13881390پارک علم و فناوری استان یزدعضو شورای پارک علم و فناوری استان یزد
13871389دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
13861387دانشگاه یزدمدیر گروه مهندسی صنایع

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری سیستم‌های فازی و کنترل بهینه (دکتری)
کاربرد مجموعه‌های فازی و سیستم‌های خبره (کارشناسی ارشد)
روش تحقیق، مهندسی مالی و داده‌کاوی (کارشناسی ارشد)
طرح‌ریزی واحدهای صنعتی (کارشناسی)
اصول حسابدار و هزینه‌یابی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بهینه‌سازی وتصمیم‌گیری (فازی، کلاسیک و خبره)
مدیریت و برنامه‌ریزی (تولید، موجودی و پروژه)
ارزیابی عملکرد و بهبود بهره‌وری (یک‌معیاره ، چندمعیاره)
مدیریت زنجیره تامین (مسیریابی، مکان‌یابی، حمل و نقل)
کنترل بهینه منابع (مالی، انرژی، اطلاعاتی)

اطلاعات تماس

hkhademiz [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hkhademiz ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۲
31232423 38211792