دسترسی سریع
محسن خواجه امینیان

محسن خواجه امینیان

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
پسا دکترا13871389موسسه ملی علم مواد ژاپنمواد فتوکاتالیست نانوساختار
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شریففیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه صنعتی شریففیزیک
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق و مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش حالت جامد
13901393دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک پایه ۱ ، ۲، ۳
فیزیک جدید، مدرن و الکترومغناطیس
موضوعات ویژه فیزیک
نانوفیزیک و مبانی نانوفیزیک
انرژی‌های تجدید پذیر ۲
فیزیک سطح و لایه های نازک
فیزیک پیشرفته 1

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
خواص فيزيكي و شيميايي فصل مشترك ها و كلوئيدها
لعاب و پوشش هاي خودتميز شونده
نانورنگدانه ها و پوشش هاي سراميكي

اطلاعات تماس

kh.aminian [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/khajeh-aminian ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232784 38200132