لینک های ضروری
محسن خواجه امینیان

محسن خواجه امینیان

دانشیار، دانشکده فیزیک - بخش حالت جامد

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
پسا دکترا13871389موسسه ملی علم مواد ژاپنمواد فتوکاتالیست نانوساختار
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه صنعتی شریففیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه صنعتی شریففیزیک
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی برق و مخابرات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951397دانشگاه یزدرئیس بخش حالت جامد
13901393دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک پایه ۱ ، ۲، ۳
فیزیک جدید، مدرن و الکترومغناطیس
موضوعات ویژه فیزیک
نانوفیزیک و مبانی نانوفیزیک
انرژی‌های تجدید پذیر ۲
فیزیک سطح و لایه های نازک
فیزیک پیشرفته 1

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
خواص نانو ذرات و نانوساختارها
نانو رنگدانه‌ها و لعاب‌های سرامیکی
خواص فتوکاتالیستی و خودتمیزشوندگی مواد و پوشش‌ها
فیزیک و شیمی فصل مشترک لایه‌ها
شبیه سازی خواص فیزیکی و نوری نانورنگدانه ها با نرم افزار DFT/TDDFT

اطلاعات تماس

kh.aminian [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/khajeh-aminian
https://pws.yazd.ac.ir/khajeh-aminian ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232784 38200132