دسترسی سریع
لیلی خاوری

لیلی خاوری

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۴دانشگاه تهرانمدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹۱۳۸۱دانشگاه بوعلی سینا همدانتربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه فردوسی مشهدتربیت بدنی و علوم ورزشی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1401-دانشگاه یزدرئیس بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
1394-دانشگاه یزدرئیس انجمن ورزش‌های همگانی
13871389دانشگاه یزدمدیر گروه تربیت بدنی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تاریخ و فلسفه تربیت بدنی
اصول و مبانی مدیریت
روش‌های آموزش و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی
تدوین برنامه درس تربیت بدنی
ارزشیابی آموزشی در تربیت بدنی
مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
مدیریت رفتار سازمانی
شنا
دو و میدانی
آمادگی جسمانی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

lkhavari [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/leylikhavari/fa/ ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - ساختمان مجموعه ورزشی امام علی (ع)
31233037 ۳۱۲۳۳۲۸۵
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 3)