دسترسی سریع
مهناز خدامی

مهناز خدامی

استادیار، گروه زمین‌شناسی - گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی پترولوژی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۷دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی پترولوژی
کارشناسی۱۳۶۹۱۳۷۳دانشگاه اصفهانزمین‌شناسی- محض

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بلور‌شناسی هندسی
بلورشناسی نوری
کانی‌شناسی
سنگ‌شناسی آذرین
ژئوشیمی
پترولوژی
زمین‌شناسی فیزیکی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ‌هاي آذرين
پتروگرافي و مينرال شيمي سنگ‌هاي دگرگوني مجاورتي
كاني‌شناسي (خاك‌هاي صنعتي، گوهرها)

اطلاعات تماس

khodami_m [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mahnazkhodami ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
31233269 38210644