دسترسی سریع
مریم خسرو‌آبادی

مریم خسرو‌آبادی

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۲دانشگاه شیرازتاریخ ایران بعد از اسلام
کارشناسی ارشد۱۳۸۴۱۳۸۶دانشگاه شیرازتاریخ اسلام
کارشناسی۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه لرستانتاریخ

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دروس تاریخ اسلام ازمیلاد پیامبر تا سقوط بغداد
عثمانی و خاورمیانه
تشیع ۲ از زوال ایلخانان تا دولت صفویه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
تاريخ

اطلاعات تماس

khosroabadi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/khosrowabadi ساختمان دانشکده علوم انسانی
31232066 31232052
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )