دسترسی سریع
بهمن کیانی

بهمن کیانی

دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی - گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه تربیت مدرسجنگلداری و اقتصاد جنگل
کارشناسی ارشد۱۳۷۷۱۳۷۸دانشگاه گیلانجنگلداری و اقتصاد جنگل
کارشناسی۱۳۷۳۱۳۷۷دانشگاه گیلانجنگلداری و اقتصاد جنگل

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی
1400-دانشگاه یزدعضو کارگروه زیباسازی محیطی و فضای سبز دانشگاه
13981400دانشگاه یزدمعاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
13981400دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی
13981400دانشگاه یزدعضو شورای برنامه ریزی طرح تحول همکاری دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت
13961398دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی رستنی‌های خشک‌بوم
13911396دانشگاه یزدمدیر گروه جنگلداری (ابلاغ داخلی)
13931395دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی جنگل، مرتع و رستنی های خشکبوم

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش‌های پیشرفته آماری در جنگل
آمار کاربردی
بیومتری جنگل
محصول‌دهی جنگل
ترویج و آموزش منابع طبیعی
روش تحقیق در جنگل
کارتوگرافی
آمار و احتمالات
شبکه بندی جاده های جنگلی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
بررسي ضريب قدكشيدگي درختان كاج الدار در پارك جنگلي سرخه حصار
بيومتري ريزش لاشبرگ درختان نارون و كاج در فضاي سبز دانشگاه يزد
بررسي حساسيت درختان نارون و كاج الدار به بادشكستگي و بادافتادگي در فضاي سبز دانشگاه يزد
تعيين بهترين روش نمونه برداري زادآوري گيلاس وحشي

اطلاعات تماس

bnkiani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/bnkiani/fa ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی،‌ گروه محیط زیست، اتاق ۲۳۰
31233199 -31232804 38210312
اتاق مجازی