دسترسی سریع
کاظم یاوری

کاظم یاوری

استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13701375تورنتو - کانادااقتصاد توسعه و بین‌الملل
کارشناسی ارشد13611368دانشگاه امام صادق (ع)معارف اسلامی و اقتصاد
کارشناسی ارشد13681370تورنتو - کانادااقتصاد نظری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۳) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
1398-دانشگاه یزدعضو کانون تفکر اقتصاد یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
اقتصاد بین‌الملل
اقتصاد محیط زیست

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

kyavari [at] yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، طبقه دوم
- 38210311
اتاق مجازی