دسترسی سریع
کاظم یاوری

کاظم یاوری

استاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13701375تورنتو - کانادااقتصاد توسعه و بین‌الملل
کارشناسی ارشد13611368دانشگاه امام صادق (ع)معارف اسلامی و اقتصاد
کارشناسی ارشد13681370تورنتو - کانادااقتصاد نظری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13991402دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۳) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه
13981401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر اقتصاد یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
اقتصاد بین‌الملل
اقتصاد محیط زیست

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

kyavari [at] yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، طبقه دوم
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )