لینک های ضروری
لیلا موسوی

لیلا موسوی

استادیار، دانشکده هنر و معماری - گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901395دانشگاه مالایامعماری (طراحی پایدار)
کارشناسی ارشد13731381دانشگاه یزدمعماری

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13881390مهندسین مشاور هنرسرای معماری یزدطراح
13861387سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یزدمشاور
13831386دفترطرح پردیسان - سازمان میراث فرهنگی تهرانناظر عالیه
13821383مهندسین مشاور شبستانطراح
13801382فرمانداری و شهرداری میبدمشاور

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دروس کارگاهی (رسم فنی - بیان معماری - درک و بیان و...)
دروس نظری (مبانی نظری طراحی فضاهای بازشهری)
دروس تخصصی کارگاهی (طراحی معماری ۳ و۴) - کارگاه مصالح و ساخت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارایه مدل آتریم کم مصرف با بکارگیری تهویه طبیعی و انرژی خورشیدی
تامین شرایط آسایش به کمک سیستم‌های passive
مطالعه میدانی، مدل‌سازی و طراحی ساختمان‌های کم مصرف

اطلاعات تماس

moosavi [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/l.moosavi
https://pws.yazd.ac.ir/moosavi ساختمان دانشکده هنر و معماری،‌حیاط لاری‌ها، اتاق 314
36228832 36224229