دسترسی سریع
علی‌محمد لطیف

علی‌محمد لطیف

دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۳۱۳۹۰دانشگاه اصفهانمهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد۱۳۷۲۱۳۷۵دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی برق الکترونیک
کارشناسی۱۳۶۸۱۳۷۲دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1399-دانشگاه یزدعضو و دبیر کانون تفکر شهر هوشمند
1395-دانشگاه یزدمدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
1399-دانشگاه یزدعضو کمیته پدافند غیرعامل
13931396دانشگاه یزدرئیس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی
13791383دانشگاه یزدمعاون امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی
پردازش تصویر دیجیتال
ریاضی گسسته

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
پردازش تصاوير رقومي
شبكه هاي عصبي عميق
رمزنگاري
يادگيري ماشين

اطلاعات تماس

alatif [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/latiff ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۸
31232217 3820014۵
اتاق مجازی