دسترسی سریع
علی‌محمد لطیف
دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی