لینک های ضروری
قاسم برید لقمانی

قاسم برید لقمانی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی کاربردی
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1398-دانشگاه یزدرئیس دانشگاه یزد
1392-دانشگاه یزدرئیس هیئت ممیزه
13921398دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
13901392دانشگاه یزدرییس دانشکده ریاضی
13861389دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده ریاضی
13861386دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم
13841386دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مباحثی در معادلات دیفرانسیل معمولی
مباحثی در آنالیز عددی
روش‌های عددی در جبرخطی
آنالیز عددی پیشرفته
مبانی آنالیز عددی
حل عددی معادلات دیفرانسیل
محاسبات عددی
معادلات دیفرانسیل
ریاضی عمومی ۱، ۲
تقریب عددی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
حل عددی معادلات انتگرال
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
حل عددی معادلات تصادفی
حل عددی معادلات کسری

اطلاعات تماس

loghmani [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/loghmani ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
31233257 38210695