لینک های ضروری
قاسم برید لقمانی
استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۶۱۳۸۰دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه شهید باهنر کرمانریاضی کاربردی
کارشناسی۱۳۷۰۱۳۷۴دانشگاه صنعتی اصفهانریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1392-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
13921395دانشگاه یزددبیر هیئت ممیزه
13901392دانشگاه یزدرییس دانشکده ریاضی
13861389دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده ریاضی
13861386دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع علوم
13841386دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تقریب عددی
ریاضی عمومی ۱، ۲
معادلات دیفرانسیل
محاسبات عددی
حل عددی معادلات دیفرانسیل
مبانی آنالیز عددی
آنالیز عددی پیشرفته
روش‌های عددی در جبرخطی
مباحثی در آنالیز عددی
مباحثی در معادلات دیفرانسیل معمولی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
حل عددی معادلات کسری
حل عددی معادلات تصادفی
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی
حل عددی معادلات انتگرال

اطلاعات تماس

loghmani [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/loghmani
https://pws.yazd.ac.ir/loghmani ساختمان مرکزی، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
۳۱۲۳۳۲۵۷ ۳۸۲۱۰۶۴۴