دسترسی سریع
هادی لوک‌زاده

هادی لوک‌زاده

استادیار، دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه تهرانذرات بنیادی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه تهرانذرات بنیادی
کارشناسی۱۳۸۱۱۳۸۵دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)فیزیک اتمی ملکولی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فیزیک فنی 1 و 2
فیزیک پایه 2 و 4
ریاضی فیزیک 1
نظریه گروه ها
مکانیک کوانتومی
نظریه میدان های کوانتومی
گرانش 1
هندسه و توپولوژی 1

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ذرات بنيادي و نظريه ميدان هاي كوانتومي غير اختلالي
ساختارهاي ساليتوني توپولوژيكي در ابررسانايي معمولي و رنگي
انرژي خورشيدي

اطلاعات تماس

h.lookzadeh [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/deeplook ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
31232787 38200132