دسترسی سریع
محمد‌مهدی لطفی

محمد‌مهدی لطفی

دانشیار، گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۷۱۳۹۰دانشگاه تهرانمهندسی صنایع صنایع
کارشناسی ارشد۱۳۷۸۱۳۸۰دانشگاه تهرانمهندسی صنایع صنایع
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی صنایع تولید صنعتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961399پردیس آزادی دانشگاه یزدعضو شورای تخصصی گروه‌ آموزشی مهندسی صنایع
13961398صندوق پژوهش و فناوری استان یزدعضو هیأت مدیره به نمایندگی از دانشگاه
13951398دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
13941395وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمدیرکل برنامه، بودجه و تشکیلات
13921394دانشگاه یزدمدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
13911392دانشگاه یزدمدیر تحصیلات تکمیلی
13851387دانشگاه یزدمدیر طرح‌های عمرانی
13831387دانشگاه یزدمعاون گروه مهندسی صنایع
13821384پارک علم و فناوری یزدمدیر مرکز رشد مقدماتی
1398-پارک علم و فناوری یزدرئیس
1398-صندوق پژوهش و فناوری استان یزدرئیس هیأت مدیره
1397-مرکز پژوهشی مطالعات علم و فناوری وابسته به دانشگاه یزدعضو

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی تولید پیشرفته (دکتری)
برنامه‌ریزی تولید پیشرفته (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی خطی پیشرفته (کارشناسی ارشد)
کنترل موجودی (کارشناسی)
تحقیق در عملیات (کارشناسی)
برنامه‌ریزی تولید (کارشناسی)
سمینار
برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
مديريت تلفات در زنجيره تأمين انساني (Casualty Management)
مديريت عمليات سلامت (Healthcare Operations Management)
پايداري در زنجيره هاي تأمين توليد و خدمات (Sustainability in Manufacturing & Service and Supply Chains)

اطلاعات تماس

lotfi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/lotfi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۶
31232409 38211792
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 12)