دسترسی سریع
مهدی اعلم

مهدی اعلم

استادیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش آب

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13911397دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهرانمهندسی عمران گرایش محیط زیست
کارشناسی ارشد13841386دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهرانمهندسی عمران گرایش محیط زیست
کارشناسی13791383دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی عمران

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مهندسی محیط زیست
اصول و مبانی تصفیه آب و فاضلاب
آلودگی هوا و روش‌های کنترل آن
توسعه پایدار در مهندسی عمران
آب‌های زیرزمینی
هیدرولیک و آزمایشگاه هیدرولیک
هیدرولوژی
زبان تخصصی عمران

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

m.alam [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق 321
31232466
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )