لینک های ضروری
مهدی حیدری
استادیار، دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی

1. جريان عرفان صورتگرا و وسعت مشرب در ادبيات فارسي

مهدي حيدري (1396).، سومين همايش بين المللي شرق شناسي، صلح و ديپلماسي فرهنگي، بروكسل

2. تحليل شخصيت يوسف بن سبكتگين و رفتارهاي خيانت آميز او در تاريخ بيهقي

مهدي حيدري, فرهاد بهراميان (1395).، دومين همايش بين المللي شرق شناسي، مطالعات ايراني،

3. ولايت و رهبري در انديشه صوفيان نخستين

مهدي حيدري, فاطمه رضوان نيا (1395).، دومين كنگره ملي علوم اجتماعي و جامعه شناسي، شيراز

4. تحليل لغوي و واژگاني عرفان و سياست و پيوند ميان آنها در فرهنگ ايراني

مهدي حيدري (1395).، اولين كنگره بين المللي مولاناپژوهي وچهارمين كنگره بين المللي زبان، ادبيات و ارتباطات فرهنگي،

5. مقابله عوام گرايانه عياران با حكومت

مهدي حيدري (1395).، در مكتب جقايق(جشن نامه استادن)، يزد

6. تحليل انديشه هاي سياسي و اجتماعي سفيان ثوري

مهدي حيدري (1395).، يازدهمين گردهمايي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي، رشت

7. عالم ظاهر و باطن در انديشه صوفيان نخستين

مهدي حيدري (1395).، همايش بين المللي زبان شناسي و ادبيات، تهران

8. صوفيه و پرهيز از سياست در دوران طلايي تمدن ايراني

مهدي حيدري (1395).، كنفرانس بين المللي شرق شناسي تاريخ و ادبيات پارسي، ايروان

9. سياست در گفتار و كردار حسن بصري

مهدي حيدري (1392).، دومين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور، بجنورد

10. عرفان اسلامي، انزوا، تساهل و تحرك سياسي

مهدي حيدري (1392).، دومين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور، بجنورد

11. مقايسه تطبيقي مضمون سازي پيرامون عشق در ترجمان الاشواق ابن عربي و غزليات حافظ

مهدي حيدري (1391).، همايش ملي ادبيات تطبيقي،