دسترسی سریع
محمد جعفری گلویک

محمد جعفری گلویک

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921396دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد13891391دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
کارشناسی13851389دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی مکانیک

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدنماینده فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشکده مهندسی مکانیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
استاتیک
مقاومت مصالح
نقشه‌کشی صنعتی ۱
ریاضی مهندسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

m.jafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232565 38212781
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)