لینک های ضروری
مسلم توکل

مسلم توکل

استادیار، گروه مهندسی شیمی و پلیمر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13881392دانشگاه تربیت مدرسمهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد13851387دانشگاه تربیت مدرسمهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
کارشناسی13801385دانشگاه صنعتی سهندمهندسی شیمی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13961397مجتمع پژوهشی ایران مرکزی (یزد)مسئول واحد تحقیقات و آزمایشگاه‌ها
13941397مجتمع پژوهشی ایران مرکزی (یزد)مسئول واحد تحقیق، توسعه و تولید هیدروژل و پلیمرهای زیستی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی آمار و طراحی آزمایش‌ها
مکانیک سیالات
سیستم‌های رهایش مواد بیولوژیک در بدن (رهایش دارو)
مقدمه‌ای بر علوم زیستی
موازنه جرم و انرژی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ساخت و كاربرد هيدروژلها در صنايع مختلف
استخراج، بررسي و اصلاح خواص پليمرهاي زيستي
مهندسي زيست پزشكي (رهايش دارو، مهندسي بافت، زخم پوشها و ...)
مهندسي صنايع غذايي

اطلاعات تماس

m.tavakol [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/m.tavakol ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31233926 38200147