دسترسی سریع
فرید‌محمد مالک قائینی

فرید‌محمد مالک قائینی

استاد، دانشکده علوم ریاضی - بخش ریاضی کاربردی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۳۱۳۷۹دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضی کاربردی
کارشناسی ارشد۱۳۵۸۱۳۶۵دانشگاه صنعتی شریفریاضی محض
کارشناسی۱۳۵۲۱۳۵۸دانشگاه صنعتی شریفمهندسی علوم در ریاضی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13951396دانشگاه یزدرئیس بخش علوم کامپیوتر
13931395دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی کاربردی
13891391دانشگاه یزدمدیر گروه ریاضی کاربردی
13861388دانشگاه یزدمدیر گروه علوم کامپیوتر
13811385دانشگاه یزدرئیس دانشکده ریاضی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کارشناسی: ریاضی عمومی، معادلات دیفرانسیل، توابع مختلط، مبانی ریاضی، جبر خطی ۱، ۲، آنالیز عددی ۱، ۲، زبان تخصصی ریاضی، تاریخ ریاضی، فلسفه ریاضی، معادلات با مشتقات جزیی، نظریه کد‌گذاری، رمزنگاری، ریاضی مهندسی، بررسی کتب دبیرستانی، محاسبات عددی، ریاضی کاربرد
کارشناسی ارشد: حل عددی معادلات انتگرال، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی، معادلات تفاضلی و تابعی، معادلات با مشتقات جزیی، ریاضی مهندسی پیشرفته
دکتری: مباحثی در معادلات انتگرال، مباحثی در معادلات با مشتقات جزیی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
حل عددي معادلات انتگرال
حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري
حل عددي مغادلات با مشتقات جزيي

اطلاعات تماس

maalek [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/maalek/fa/ ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۱
31232688 38210695
اتاق مجازی