لینک های ضروری
مهدی اسماعیل‌پور

مهدی اسماعیل‌پور

استادیار، گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13901396دانشگاه معارف اسلامیقرآن و متون اسلامی
کارشناسی ارشد13801387دانشگاه امام صادق (ع)معارف اسلامی و مدیریت مالی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13931397ستاد اقامه نمازمشاور فرهنگی حجت‌الاسلام قرائتی
13871392مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآنمسئول بازبینی و تهیه مباحث حجت‌الاسلام قرائتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
دانش خانواده
اندیشه اسلامی
تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه
قرائت و ترجمه قرآن کریم
تفسیر موضوعی قرآن کریم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
زکات
مالی اسلامی
مدیریت موفق در نهج‌البلاغه
تفسیر نهج‌البلاغه
تفسیر قرآن کریم

اطلاعات تماس

mahdiesmailpoor [at] yazd.ac.ir https://yazd.ac.ir/people/mahdiesmailpoor
https://pws.yazd.ac.ir/mahdiesmailpoor ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233388