دسترسی سریع
مجتبی ملک افضلی اردکانی

مجتبی ملک افضلی اردکانی

استادیار، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۴۱۳۹۴دانشگاه امام صادق (ع)حقوق جزا و جرم‌شناسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه امام صادق (ع)حقوق جزا و جرم‌شناسی
کارشناسی۱۳۷۱۱۳۷۶دانشگاه امام صادق (ع)حقوق

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
13971401دانشگاه یزدعضو کانون تفکر سلامت اجتماعی
13951398دانشگاه یزدعضو شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان
13931394مجلس شورای اسلامیمشاور معاون نظارت
13881393مجلس شورای اسلامیمدیر کل امور کارشناسی نظارت
13871388مجلس شورای اسلامیرئیس اداره مشاورت‌های حقوقی و تخصصی
13831387مجلس شورای اسلامیدبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات
13791383مجلس شورای اسلامیکارشناس حقوقی اداره تنقیح قوانین

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
حقوق جزای عمومی
حقوق جزای اختصاصی
فقه جزایی
پیشگیری از جرم
آیین دادرسی کیفری
اجرای احکام جزایی
اصول و فنون قانونگذاری
حقوق اساسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

malekafzali [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، بخش حقوق، ساختمان عدل
31233385
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )