لینک های ضروری
مریم زارع
استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

1. تعیین نقش جنسیت در ابعاد اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد

مریم زارع, طاهره پاک دیده, محسن شاکری حسین آباد (1398).، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی،

2. مقایسه تحولی احساس تنهایی، تاب آوری و مهارتهای اجتماعی در فرزندان خانواده های تک و چند فرزند

مریم زارع, فائزه آجاک, مهدی رحیمی (1398).، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی،

3. بررسی نقش ادراک از محیط یادگیری در یادگیری زبان دوم

نگار حسینی بافقی, مهدی رحیمی, مریم زارع (1397).، همایش ملی فناوری آموزشی و محیط های یادگیری، تهران

4. نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه بین ابعاد دلبستگی و رفتارهای هنگام بازی کودکان پیش دبستانی

یاسمن ماوندادی, مهدی رحیمی, مریم زارع (1397).، دهمین کنگره بین المللی روان درمانی/ اجلاس آسیایی روان درمانی خانواده محور، تهران

5. نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه بین الگوهای ارتباطی زوجین و رفتارهای هنگام بازی کودکان پیش دبستانی

یاسمن ماوندادی, مهدی رحیمی, مریم زارع (1397).، دهمین کنگره بین المللی روان درمانی/ اجلاس آسیایی روان درمانی خانواده محور، تهران

6. طراحی بسته آموزشی مشارکت والدین در انجام تکالیف درسی

فاطمه رسولی فتح آباد, مهدی رحیمی, مریم زارع (1397).، دهمین کنگره بین المللی روان درمانی/ اجلاس آسیایی روان درمانی خانواده محور، تهران

7. نقش ابعاد کمالگرایی در میزان افسردگی دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد

مریم زارع, هما هنربخش, مهدی رحیمی (1396).، دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، رشت

8. نقش ابعاد دلبستگی بزرگسالی در میزان افسردگی دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد

مریم زارع, هما هنربخش, مهدی رحیمی (1396).، دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، رشت

9. نقش فراشناخت و تفکر انتقادی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کاظم برزگر بفرویی, سمیرا فرزین, مریم زارع (1396).، اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، اردبیل

10. بررسی رابطه بین نیازهای روانشناختی با تاب آوری و خوش بینی در گروهی از بیماران مولتیپل اسکلروزیس

جوان امینی, مریم زارع, سیدکاظم علوی لنگرودی (1395).، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی 1395، تهران

11. اثربخشی کتاب درمانی تحولی بر انگیزش خواندن دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی

مهدیه آرائی جوزمی, مهدی رحیمی, مریم زارع (1395).، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، تهران

12. اثربخشی کتاب درمانی تحولی بر مهارت اجتماعی دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی

مهدیه آرائی جوزمی, مهدی رحیمی, مریم زارع (1395).، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، تهران

13. اثربخشی کتاب درمانی تحولی بر مشکلات رفتاری دانش آموزان سوم دبستان

مهدیه آرائی جوزمی, مهدی رحیمی, مریم زارع, محمدمهدی خالقی (1395).، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، تهران

14. نقش آموزش تفکر به کودکان در کاهش بروز رفتار تهاجمی و پرخاشگری

مریم زارع (1395).، اولین همایش ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی، یزد

15. نقش سبکهای فرزندپروری والدین در بروز پرخاشگری و رفتار تهاجمی

سمانه السادات طبائی عقدا, مریم زارع (1395).، اولین همایش ملی فرهنگ رانندگی، قانون گریزی و رفتار تهاجمی، یزد