دسترسی سریع
علیرضا مشرقی

علیرضا مشرقی

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۷۵۱۳۸۱دانشگاه تربیت مدرسشناسایی و انتخاب مواد
کارشناسی ارشد۱۳۶۸۱۳۷۱دانشگاه صنعتی اصفهانشناسایی و انتخاب مواد
کارشناسی۱۳۶۲۱۳۶۷دانشگاه شیرازشکل دادن فلزات

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1400-دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
1398-دانشگاه یزدرئیس بخش مواد متالورژی صنعتی
1399-دانشگاه یزدعضو کمیسیون تخصصی (۳) فنی و مهندسی دور هشتم هیئت ممیزه
13991401دانشگاه یزددبیر کارگروه تخصصی و عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
13891393دانشگاه یزدرییس دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
13851389دانشگاه یزدمدیر گروه مواد متالورژی صنعتی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
خواص مکانیکی مواد
شکل دادن فلزات
تئوری نابجایی‌ها
خزش

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
ساخت آلياژهاي مغناطيسي
ساخت كامپوزيت ها زمينه فلزي
شكست

اطلاعات تماس

amashreghi [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/mashreghi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۸
31232607 38210995
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: 9)